طرح جدید فروش اقساطی محصولات ام وی ام – مهر 1401

اقساط 12 ماه با بهره 18، اقساط 24 ماه با بهره 19.5 و اقساط 36 ماه با بهره 21 درصد می باشد.

طرح جدید فروش اقساطی محصولات ام وی ام - مهر 1401منبع

به گزارش «اخبار خودرو»،طرح جدید فروش اقساطی محصولات ام وی ام شرکت مدیران خودرو ویژه مهرماه 1401 منتشر شد.