صرفه‌ جویی با حساب و کتاب!

این موضوع چنین سوالی را مطرح می‌کند که دقیقا هر روز چه مسافتی رابا خودرویتان طی می‌کنید. این موضوع به دلیل شرایط اقتصادی وهمچنین قیمت بنزین که در بالا ذکر شد، مهم است. ازسوی‌دیگر به‌نظر می‌رسد حباب قیمت‌گذاری خودروهای دست‌دوم اندکی در حال کاهش است، همین موضوع باعث می‌شود خودروهای گازسوز به‌سرعت ارزان شوند.

به‌عنوان‌مثال، فورد فوکوس دارای مصرف سوخت تخمینی ۱۶مایل بر گالن (۱۴.۷ لیتر در یکصد کیلومتر) در شهر، ۲۲ مایل بر گالن (۱۰.۷ لیتر در یکصد کیلومتر) در بزرگراه و ۱۸مایل بر گالن (۱۳ لیتر در یکصد کیلومتر) به صورت میانگین است.

این خیلی خوب است، اما وقتی میانگین ۲۲مایل بر گالن (۱۰.۷ لیتر در یکصد کیلومتر) روی کامپیوتر داشبورد مینی کوپر کانتری‌من درج می‌شود، کمی ناامیدکننده است. زیرا طبق گفته سازمان حفاظت محیط‌زیست، باید حدود ۲۵ مایل بر گالن در شهر (۹.۴ لیتر در یکصد کیلومتر) و ۳۰ مایل بر گالن در بزرگراه (۷.۸۴ لیتر در یکصد کیلومتر) برای امتیاز ۲۷ دریافت کند.

صرف‌نظر از این، علاقه‌مندیم که بدانیم در دنیای واقعی مسافت طی شده چقدر است. آیا برآوردهای EPA یا WLTP برای وسیله‌نقلیه شخصی شما مصداق دارد یا کمی بیشتر از بهترین اعداد در سناریوی رانندگی رویایی هستند.منبع

درحال‌حاضر، کامپیوتر داشبورد این خودرو نشان می‌دهد دقیقا ۱۶مایل بر گالن برابر با ۱۴.۷ لیتر در یکصد کیلومتر مصرف می‌کند.

خودروهایی که یک‌سال پیش با حجم تقاضای بالایی مواجه بودند، در حال ارزان شدن هستند، زیرا خریداران بالقوه هزینه پرکردن مخزن سوخت بزرگ در خودرویی را که درمجموع حدود ۲۰مایل بر گالن (۱۱ لیتر در یکصد کیلومتر) مصرف می‌کند، بررسی و محاسبه می‌کنند. درعین‌حال، تعیین مسافتی که واقعا پیمایش می‌کنید، می‌تواند به رفع این ابهام که ارقام سازمان‌های دولتی تا چه حد می‌توانند دقیق یا خیالی باشند، کمک کند.