شورای عالی بورس در مورد عرضه خودرو در بورس کالا تصمیم گیری می کند

وی اضافه کرد: در نهایت نیز با استناد به مصوبه سران سه قوا عرضه خودرو در بورس کالا متوقف شد، این درحالیست که عرضه خودرو در بورس به شورای عالی بورس ارجاع شده که قرار است در در شورا در این مورد تصمیم گیری شود،در این رابطه اکثریت اعضا با عرضه خودرو موافق هستند.منبع

جواد جهرمی افزود: بعد از عرضه وانت کارا در بورس کالا وزارت صمت فشار زیادی را برای توقف عرضه خودرو به بورس کالا وارد آورد و در این زمینه مسئولان وزارت صمت فشار زیادی را به وزارت اقتصاد،سازمان بورس و هئیت مدیره بورس کالا وارد کردند تا عرضه متوقف شود.در این زمینه حراست وزارت صمت بورس کالا را تهدید کرد که اگر عرضه خودرو ادامه پیدا کند بورس کالا به نهادهای نظارتی معرفی خواهد شد.