شاخص کل بورس درجا زد!به گزارش «اخبار خودرو»،شاخص کل بورس روز دوشنبه با ۴۵ واحد افزایش در رقم یک میلیون و ۴۶۳ هزار واحد ایستاد. این در حالی است که شاخص‌کل با معیار هم‌وزن 1.782 واحد افزایش یافت و به رقم ۳۹۷ هزار و ۲۳۰ واحد رسید. در این بازار ۳۶۳ هزار معامله به ارزش ۳۵ هزار و ۸۱میلیاردریال انجام شد. ازسوی‌دیگر دیروز نمادهای فولادمبارکه‌اصفهان، ملی صنایع مس ایران، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس و معدنی و صنعتی گل‌گهر نسبت‌به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و بانک ملت، مخابرات‌ایران و ایران‌خودرو نسبت‌به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس گذاشتند. همچنین دیروز شاخص فرابورس ۲۰ واحد کاهش یافت و در رقم ۱۹ هزار و ۱۸۴ واحد ایستاد. در این بازار ۱۷۶ هزار دادوستذ انجام شد که ۱۵۹۲ میلیارد ریال ارزش داشت.منبع