شاخص‌کل بورس به رشد خود ادامه داد

به گزارش «اخبار خودرو»،روز گذشته و در جریان دادوستدهای بازار سهام، شاخص‌کل بورس با 3.019واحد افزایش در رقم یک‌میلیون و ۴۵۱ هزار واحد ایستاد. شاخص‌کل با معیار هم‌وزن نیز ۸۰۱واحد افزایش یافت و رقم ۳۹۰هزار و ۹۴۴ واحد را ثبت کرد. در این بازار ۳۰۴ هزار دادوستد انجام شد که ۴۹هزار و ۶۰۱ میلیارد ریال ارزش داشت. ازسوی‌دیگر روز سه‌شنبه نمادهای فولادمبارکه اصفهان، سایپا و بانک‌ملت نسبت‌به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص‌کل بورس گذاشتند. روز گذشته سرمایه شاخص فرابورس نیز با ۱۰۰واحد افزایش به رقم ۱۹ هزار و ۱۵۰ واحد رسید. در این بازار ۱۴۵ هزار دادوستد به ارزش ۱۰۸ هزار و ۲۰۳ میلیارد ریال انجام شد. این درحالی است که بیمه پاسارگاد، بانک دی و سرمایه ‌گذاری صبا تامین نسبت‌به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را بر فرابورس گذاشتند.منبع