سهام کدام شرکت‌های بیمه‌ای در بازار سرمایه عرضه نشده است؟

واقعیت این است بورسی شدن برای یک شرکت، مزیت‌های متعددی ازجمله افزایش شفافیت، استفاده از معافیت‌های مالیاتی، به‌روزرسانی ارزش واقعی،کسب اعتبار و اعتماد عمومی و سهولت در استفاده از تسهیلات و ابزارهای تامین مالی را به همراه دارد.

حال این پرسش مطرح می‌شود چرا برخی شرکت‌های بیمه‌ای تمایلی برای ورود به بازار سرمایه ندارند؟منبع

درحال‌حاضراز بین شرکت‌های فعال در صنعت بیمه به‌جز 5 موسسه بیمه متقابل (پی‌اندآی) و شرکت بیمه دولتی ایران و بیمه‌های آسماری، اتکایی ایران‌معین و امید؛ سهام 27شرکت بیمه‌ای در بازار سرمایه عرضه شده، این درحالی است که بیمه اتکایی ایران‌معین مجوز ورود به فرابورس را دریافت کرده و مراحل بورسی شدن این شرکت پیش می‌رود.