سهام کدام شرکت‌های بیمه‌ای در بازار سرمایه عرضه نشده است؟


درحال‌حاضراز بین شرکت‌های فعال در صنعت بیمه به‌جز 5 موسسه بیمه متقابل (پی‌اندآی) و شرکت بیمه دولتی ایران و بیمه‌های آسماری، اتکایی ایران‌معین و امید؛ سهام 27شرکت بیمه‌ای در بازار سرمایه عرضه شده، این درحالی است که بیمه اتکایی ایران‌معین مجوز ورود به فرابورس را دریافت کرده و مراحل بورسی شدن این شرکت پیش می‌رود.

واقعیت این است بورسی شدن برای یک شرکت، مزیت‌های متعددی ازجمله افزایش شفافیت، استفاده از معافیت‌های مالیاتی، به‌روزرسانی ارزش واقعی،کسب اعتبار و اعتماد عمومی و سهولت در استفاده از تسهیلات و ابزارهای تامین مالی را به همراه دارد.

حال این پرسش مطرح می‌شود چرا برخی شرکت‌های بیمه‌ای تمایلی برای ورود به بازار سرمایه ندارند؟منبع