سمیعی مدیر دفتر حوزه مدیر عامل ایران خودرو شد

البته امیرهوشنگ روشن زاده بهمن ماه سال گذشته حکم مدیریت حوزه مدیرعامل ایران خودرو را دریافت کرده بود که با گذشت 6 ماه از این مسئولیت برکنار و جای خود را به نیک فر داده بود.

سمیعی پیش از این مدیریت عامل باشگاه پرسپولیس و همینطور مدیرکل حراست وزارت ورزش را برعهده داشت.

6 تیرماه امسال مهدی خطیبی مدیرعامل ایران خودرو در حکمی محمد نیکفر را به عنوان سرپرست مدیریت حوزه مدیرعامل جایگزین امیرهوشنگ روشن آزاده کرده بود که با گذشت 3 روز از این حکم سمیعی مدیریت دفتر حوزه مدیر عامل ایران خودرو را برعهده گرفت.

به گزارش «اخبار خودرو»، براساس حکم خطیبی مدیرعامل ایران خودرو جعفر سمیعی مسئولیت دفتر مدیرعامل ایران خودرو را برعهده گرفت .

در فضای مجازی و برخی رسانه ها اخبار و مسائلی در خصوص دلایل برکناری روشن زاده مطرح شده است که خبرگزاری تسنیم در حال پیگیری برای شفاف سازی دلایل این برکناری از مسئولان ایران خودرو است.منبع