سقف و کف قیمت وارداتی ها مشخص شد

مطابق با سخنان یکی از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون صنعت‌ومعدن در آیین‌نامه جدید واردات خودرو که در هیات دولت در حال بررسی است، قیمت برای خودروهای وارداتی اقتصادی تا ۱۰هزار دلار و برای خودروهای وارداتی عادی تا ۲۰ هزار دلار در نظر گرفته شده است.

بدین‌ترتیب واردات خودروهای با قیمت بیش از ۲۰ هزار دلار ممنوع خواهد بود که سبب می شود طیف خودروهای وارداتی بسیار محدود باشد.منبع