سایت‌ها و نشریات خودرویی از کلمه کراس‌اوور بسیار استفاده می‌کنند و به چه‌نوع از خودروهایی کراس‌اوور گفته می‌شود و این خودروها در چه کلاسی قرار می‌گیرند؟


سایت‌ها و نشریات خودرویی از کلمه کراس‌اوور بسیار استفاده می‌کنند و به چه‌نوع از خودروهایی کراس‌اوور گفته می‌شود و این خودروها در چه کلاسی قرار می‌گیرند؟<br /> – اخبار خودرو<br />

منبع