رکورد تفاوت قیمت بازار و کارخانه

تا قبل از ورود لاماری ایما به‌بازار، رکورد تفاوت بهای خودرو در بازار و کارخانه متعلق به‌محصولات بهمن‌موتور یعنی دیگنیتی و فیدلیتی بود؛ اما بعد از عرضه لاماری به‌بازار، اختلاف قیمت بیش از ۴۰۰ میلیون‌تومانی بین نرخ رسمی و بازار این خودرو، پای آن را هم به‌صف رکوردداران تفاوت قیمت بازار و کارخانه باز کرده است .

رکورد تفاوت قیمت بازار و کارخانهمنبع