روی گلگیر ب‌ام‌و X3 نوشته شده است «M»؛ این حرف به‌چه‌معناست؟

به گزارش «اخبار خودرو»،کمپانی ب‌ام‌و برای نشان دادن خودروهای اسپرت و البته پرقدرت خود از حرف M استفاده می‌کند و به‌دلیل ممنوعیت واردات خودروهای بالای2500 سی‌سی به‌کشور، ب‌ام‌و X3 موتور M بسیار اندک است. البته این حرف نیز برای نشان دادن خودروهای ب‌ام‌و که دارای بادی‌کیت‌های اسپرت هستند نیز به‌کار می‌رود. به‌عبارتی برای خودروهای ب‌ام‌و که دارای کیت ام باشند نیز به‌کار می‌رود.منبع