روایت جدید مهران رجبی از حضور در عملیات های دفاع مقدس/ کدام فیلمساز معروف در عملیات فاو شرکت داشت؟

این بازیگر عنوان کرد: البته ما گاهی 20 روز در عملیات بودیم.

اگر روی هم رفته، روز های حضورم را در مناطق عملیاتی حساب کنم شاید بیش از 8 ماه بشود.

این رزمنده دوران دفاع مقدس خاطرنشان ساخت: من بطور پیوسته در مناطق جنگی نبودم، ولی آماده بودم که اگر عملیاتی بخواهد شکل بگیرد، خودم را به منطقه و جبهه برسانم.

هماهنگ می کردم که دوستان به من خبر بدهند و سریع به منطقه می رفتم.

درواقع از نیرو های بسیجی کشور بودم که سعی کردم خودم را در فضای جبهه های دوران دفاع مقدس ببینم.منبع

را با قایق منتقل کنیم.

رجبی ادامه داد: خیلی از بچه ها هم قایق سواری بلد نبودند و انصافا هم جای خطرناکی بود، خصوصا با آن فضای نیزار ها و دید دشمن، که هر لحظه امکان اتفاق و درگیری می رفت، هرکسی نمی توانست آنجا باشد.

مهران رجبی، بازیگر تلویزیون و سینما همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در گفتگو با خبرنگار فرهنگی خبرگزاری دانشجو، درباره خاطرات و حضور خود در مناطق عملیاتی و جبهه های دفاع مقدس بیان کرد: – این بازیگر همچنین با اشاره به حضور داوطلبانه در جزیره مجنون گفت: فکر می کنم سال 64 بود و عملیات فتح یک؛ زمانی که هنوز پلی در آن منطقه متصل نشده بود و مجبور بودیم لوازم، مهمات و نیرو و .