راه‌ های مقابله با تولیدکنندگان زیرپله‌ ای لنت‌ ترمز

مشکلات فعلی تولید و مشکلات صنفی طی سال‌های اخیر از معضلات بزرگ تولیدکنندگان لنت‌ترمز بوده است. تبادل نظر تولیدکنندگان درخصوص معضلات تولید و ارائه راهکار برای حل آن بخش دیگری از این نشست فصلی بود.

براساس شواهد موجود لنت‌های وارداتی در بازار، فراوانی قابل توجهی دارد و این درحالی است که تولیدکنندگان توانایی پاسخگویی به‌مازاد نیاز را دارند و مشکلی از بابت تامین لنت‌ترمز وجود ندارد. بر این اساس درحال حاضر بیش از ۸۵ تولیدکننده لنت موفق به‌اخذ پروانه استاندارد شده‌اند. تولیدکنندگانی که توانایی بالایی در عرصه تولید انواع لنت‌ترمز دارند.

معرفی آزمایشگاه‌های همکار تولیدکنندگان معتبر و تسهیل همکاری اعضا با آزمایشگاه‌ها و همچنین همکاری اعضا درخصوص تامین مواداولیه با کیفیت نیز موضوعات مهمی بودند که درمورد چگونگی انجام آن بررسی‌های لازم انجام شد.

به‌گزارش «دنیای‌ خودرو» انجمن لنت به‌صورت فصلی گردهمایی تولیدکنندگان لنت را برگزار می‌کند. در این گردهمایی‌های فصلی موضوعات روز تولیدکنندگان لنت مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. موضوعات مختلفی در جلسه گردهمایی این فصل لنت‌سازان مطرح شد و بحث استراتژی تولیدکنندگان لنت درخصوص واردات لنت و راهکارهای جلوگیری از آن مهم‌ترین موضوع مطرح‌شده در این همایش بود.

به‌روزآوری استاندارد ملی لنت و همکاری با سازمان ملی استاندارد نیز جزو مواردی بود که اعضا درمورد چگونگی انجام آن بحث کردند.

صنعت لنت‌ترمز طی سال‌های اخیر دارای رشد کیفی بسیار بالایی بوده و حالا تولیدکنندگان به‌فکر صادرات به‌کشورهای دیگر هستند.منبع

همچنین تبادل نظر درخصوص سطح کیفی تولیدات داخلی و راهکارهایی برای افزایش سطح کیفی محصولات داخلی درمقابل لنت‌های وارداتی موضوع دیگری بود که اعضای حاضر درمورد آن به‌بحث و تبادل‌نظر پرداختند. بحث وجود لنت‌های تقلبی و زیرپله‌ای و روش‌های مواجهه ‌و مقابله با این پدیده از سوی شرکت‌هایی که به‌شکل قانونی اقدام به‌تولید می‌کنند نیز جزو موارد مطرح‌شده بود.