در یکی از سایت‌های خودرویی خواندم کمپانی سیتروئن در مدل‌هایی مانند زانتیا و C5 از سیستمی به‌نام ایرپمپ استفاده کرده است؛ کاربرد این سیستم چیست؟


در یکی از سایت‌های خودرویی خواندم کمپانی سیتروئن در مدل‌هایی مانند زانتیا و C5 از سیستمی به‌نام ایرپمپ استفاده کرده است؛ کاربرد این سیستم چیست؟<br /> – اخبار خودرو<br />

منبع