در مقاله‌ای خواندم که برخی موتورهای بنزینی ژاپنی مجهز به 12 سوپاپ‌ هستند. در این موتورها سوپاپ هوا بیشتر است یا دود و علت چنین طراحی چیست؟

در مقاله‌ای خواندم که برخی موتورهای بنزینی ژاپنی مجهز به 12 سوپاپ‌ هستند. در این موتورها سوپاپ هوا بیشتر است یا دود و علت چنین طراحی چیست؟ – اخبار خودرو<br />

منبع