در فضای مجازی تبلیغاتی درمورد نصب سیستم پوش‌استارت روی خودرو وجود دارد که گفته می‌شود امکان نصب آن روی مدل‌های داخلی نیز وجود دارد


در فضای مجازی تبلیغاتی درمورد نصب سیستم پوش‌استارت روی خودرو وجود دارد که گفته می‌شود امکان نصب آن روی مدل‌های داخلی نیز وجود دارد – اخبار خودرو<br />

منبع