درخواست بولیوی از ایران برای راه‌اندازی خط مونتاژ تراکتور

به گزارش «اخبار خودرو»،سفیر بولیوی در ایران با اشاره به فعالیت ۷۰۰ تراکتور ساخت ایران در مزارع این کشور، خواستار راه‌اندازی خط مونتاژ تراکتورسازی ایران در این کشور شد. رومینا پرز در بازدید از گروه صنعتی تراکتورسازی ایران اظهار کرد: «در حال حاضر حجم قابل‌توجهی از مکانیزاسیون بخش کشاورز بولیوی وابسته به این تراکتورهاست که سریعا برای تامین قطعات مورد نیاز این تراکتورها باید اقدام شود.» وی گفت: «تراکتورسازی و سطح پیشرفت‌های موجود در آن حکایت از وجود تکنولوژی با پشتوانه قوی در این واحد صنعتی دارد که باید بخاطر این سیستم به مدیران تراکتورسازی و دولت مردان ایرانی تبریک گفت.» پرز تصریح کرد: «سفر به تبریز و تراکتورسازی در راستای کمسیون مشترک ایران – بولیوی و عملیاتی شدن مفاد تفاهم‌نامه مشترک دو کشور در این نشست انجام شده که یکی از مهم‌ترین نتایج آن راه‌اندازی خط تولید تراکتور ازسوی ایران در بولیوی است.» وی با اشاره به موقعیت کشورش و تامین تراکتورهای موردنیاز کشاورزان از طریق ایتالیا و برزیل تاکید کرد: «دولت بولیوی با محوریت وزارت توسعه روستایی بولیوی، راه‌اندازی خط مونتاژ تراکتورهای ایران را به جد دنبال می‌کند و اراده سیاسی برای محقق شدن این مهم کاملا وجود دارد تا جایی که به‌عنوان نماینده بولیوی برای اجرایی و عملیاتی این امر سفر به تبریز در برنامه قرار گرفته است.» سفیر بولیوی بیان کرد: «روابط سیاسی ایران و بولیوی از پیشینه تاریخی و پایداری برخوردار است و برای تعمیم این روابط به سایر بخش‌ها و به‌خصوص اقتصادی باید تلاش شود که امضای تفاهنامه با پنج دانشگاه ایران ازسوی بولیوی، راه‌اندازی مرکز همودیالیز ایران در بولیوی، راه‌اندازی کارخانه تولید لبنیات ایران در بولیوی در همین زمینه انجام شده است.»منبع