درحال حاضر در زمینه ساخت انواع خودروهای تمام‌الکتریکی، هیبرید، توربوشارژر و سوپرشارژر با پیشرفت‌های روزافزونی مواجهیم. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد در آینده کدام‌یک از سیستم‌های فوق، فراگیرتر خواهد شد؟


درحال حاضر در زمینه ساخت انواع خودروهای تمام‌الکتریکی، هیبرید، توربوشارژر و سوپرشارژر با پیشرفت‌های روزافزونی مواجهیم. آیا می‌توان پیش‌بینی کرد در آینده کدام‌یک از سیستم‌های فوق، فراگیرتر خواهد شد؟ – اخبار خودرو<br />

منبع