خودرو کوئیک دنده‌ای دارم و زمانی که خودرویم چند ساعت زیر تابش نور آفتاب قرار می‌گیرد، هنگام استارت خوردن با مشکل مواجه شده و با تاخیر طولانی روشن می‌شود. مشکل چیست؟


خودرو کوئیک دنده‌ای دارم و زمانی که خودرویم چند ساعت زیر تابش نور آفتاب قرار می‌گیرد، هنگام استارت خوردن با مشکل مواجه شده و با تاخیر طولانی روشن می‌شود. مشکل چیست؟ – اخبار خودرو<br />

منبع