خودرو پیکان مدل 79 دارم و حدود سه‌هفته است در زمان روشن شدن آن، دور موتور در زیر سه هزار ریپ می‌زند و موتور به‌خوبی کار نمی‌کند؛ علت چیست؟


خودرو پیکان مدل 79 دارم و حدود سه‌هفته است در زمان روشن شدن آن، دور موتور در زیر سه هزار ریپ می‌زند و موتور به‌خوبی کار نمی‌کند؛ علت چیست؟ – اخبار خودرو<br />

منبع