خودرو پیکان مدل 1383 دارم و در زمان حرکت یا حتی خلاص بودن خودرو صدای نامتعارفی از گیربکس آن به‌گوش می‌رسد. علت چیست؟

به گزارش «اخبار خودرو»،عمدتا منشأ صدای اضافی در گیربکس خودرو مربوط به‌عدم‌تنظیم بودن اتصالات و شکستگی قطعات است و گاهی نیز ممکن است صدا به‌دلیل کاهش مقدار روغن گیربکس باشد. اما با توجه به‌آن‌چه شما بیان کردید ممکن است این مشکل به‌دلیل خرابی میل‌ماهک‌ها یا لیور دنده در خودرو رخ دهد. گاهی نیز این حالت ناشی از کیفیت پایین قطعه در گیربکس است که برای تعمیر، بهتر است آن را به‌نمایندگی مربوطه خودرو نشان دهید.منبع