خودرو پژو SLX405 موتور 1800 دارم و حدود یک هفته است موقع حرکت در سربالایی یا قرار گرفتن در ترافیک‌، آمپر آب از خط میانی به‌خط بالاتر از آن حرکت می‌کند و دمای موتور بسیار بالا می‌رود

خودرو پژو SLX405 موتور 1800 دارم و حدود یک هفته است موقع حرکت در سربالایی یا قرار گرفتن در ترافیک‌، آمپر آب از خط میانی به‌خط بالاتر از آن حرکت می‌کند و دمای موتور بسیار بالا می‌رود – اخبار خودرو<br />

منبع