خودرو پژو GLX405 مدل 89 دارم و خودرویم تا یک ماه قبل در زمان حرکت در سربالایی‌ها با دنده دو یا سه به‌راحتی حرکت می‌کرد، اما هم‌اکنون حتی با دنده دو توان زیادی برای حرکت در سربالایی ندارد. علت چیست؟


خودرو پژو GLX405 مدل 89 دارم و خودرویم تا یک ماه قبل در زمان حرکت در سربالایی‌ها با دنده دو یا سه به‌راحتی حرکت می‌کرد، اما هم‌اکنون حتی با دنده دو توان زیادی برای حرکت در سربالایی ندارد. علت چیست؟<br /> – اخبار خودرو<br />

منبع