خودرو پژو GLX405 دارم. آیا می‌توانم سیستم ترمز خودرویم را به‌مدل ریس ارتقا دهم؟

به گزارش «اخبار خودرو»،خیر! سیستم ترمزهای خودروهای معمولی متناسب با عملکرد خودرو طراحی شده‌اند و استفاده از لنت ریس در خودروهای معمولی سبب می‌شود در تسریع عملکرد ترمز وقفه ایجاد شود. زیرا باید سیستم ترمز ارتقا یابد و به‌ریس تبدیل شود. همچنین کامپیوتر خودرو نیاز به‌برنامه این سیستم دارد و اگر در خودرویی چنین تغییراتی ایجاد نشود، لنت به‌خوبی عمل نمی‌کند و سبب اخلال در روند ترمزگیری می‌شود. همچنین استفاده از لنت ریس سبب می‌شود سیستم ABS به‌خوبی وظیفه خود را انجام ندهد. درمجموع نصب لنت ریس درخودروهای معمولی توصیه نمی‌شود.منبع