خودرو پژو 405 مدل 88 دارم و مدتی است احساس می‌کنم خودرویم کم می‌آورد. علت کم آوردن خودرو چیست و آیا کم آوردن خودرو به‌سوخت استفاده‌شده در موتور بستگی دارد؟

خودرو پژو 405 مدل 88 دارم و مدتی است احساس می‌کنم خودرویم کم می‌آورد. علت کم آوردن خودرو چیست و آیا کم آوردن خودرو به‌سوخت استفاده‌شده در موتور بستگی دارد؟ – اخبار خودرو<br />

منبع