خودرو پژو 206 صندوقدار وی 8 دارم و بیش از سه هفته است در زمان گرم شدن موتور و به‌خصوص در دور موتورهای پایین و همچنین هنگام توقف کامل، صدای تیک‌تیک از پیشرانه آن به‌گوش می‌رسد. علت چیست؟


خودرو پژو 206 صندوقدار وی 8 دارم و بیش از سه هفته است در زمان گرم شدن موتور و به‌خصوص در دور موتورهای پایین و همچنین هنگام توقف کامل، صدای تیک‌تیک از پیشرانه آن به‌گوش می‌رسد. علت چیست؟ – اخبار خودرو<br />

منبع