خودرو پژو 206 صندوق‌دار دارم و در یک ماه اخیر، تقریبا دو بار سنسور اکسیژن خودرویم را تعویض کردم. پس از هربار تعویض، مدت کوتاهی خودرو بدون مشکل کار می‌کند


خودرو پژو 206 صندوق‌دار دارم و در یک ماه اخیر، تقریبا دو بار سنسور اکسیژن خودرویم را تعویض کردم. پس از هربار تعویض، مدت کوتاهی خودرو بدون مشکل کار می‌کند – اخبار خودرو<br />

منبع