خودرو پژو 206 صندوقدار دارم و بیش از یک هفته است دکمه تنظیم نور پشت آمپر کار نمی‌کند و در بسیاری از مواقع عقربه‌های دورموتور، سرعت، دمای آمپر و بنزین نیز با مشکل مواجه می‌شوند. علت چیست؟

خودرو پژو 206 صندوقدار دارم و بیش از یک هفته است دکمه تنظیم نور پشت آمپر کار نمی‌کند و در بسیاری از مواقع عقربه‌های دورموتور، سرعت، دمای آمپر و بنزین نیز با مشکل مواجه می‌شوند. علت چیست؟ – اخبار خودرو<br />

منبع