خودرو پژو پارس LX مدل 96 دارم و حدود سه هفته است پس از این‌که خودرویم روشن می‌شود و موتور کار می‌کند، چراغ‌چک به‌صورت چشمک‌زن در پشت آمپر خاموش و روشن می‌شود

خودرو پژو پارس LX مدل 96 دارم و حدود سه هفته است پس از این‌که خودرویم روشن می‌شود و موتور کار می‌کند، چراغ‌چک به‌صورت چشمک‌زن در پشت آمپر خاموش و روشن می‌شود – اخبار خودرو<br />

منبع