خودرو پژو پارس LX با موتور TU5 دارم و زمانی که بنزین سوپر می‌زنم دمای موتور افزایش می‌یابد؛ اما در زمانی که از بنزین معمولی استفاده می‌کنم، چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ مشکل چیست؟

خودرو پژو پارس LX با موتور TU5 دارم و زمانی که بنزین سوپر می‌زنم دمای موتور افزایش می‌یابد؛ اما در زمانی که از بنزین معمولی استفاده می‌کنم، چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد؛ مشکل چیست؟ – اخبار خودرو<br />

منبع