خودرو پژو پارس مدل 95 دارم و حدود دو هفته است در زمان حرکت خودرو، صدای نسبتا زیادی از گیربکس آن به‌گوش می‌رسد. این در حالی است که اگر دنده را نیز خلاص کنم، این صدا همچنان تولید می‌شود. علت چیست؟


خودرو پژو پارس مدل 95 دارم و حدود دو هفته است در زمان حرکت خودرو، صدای نسبتا زیادی از گیربکس آن به‌گوش می‌رسد. این در حالی است که اگر دنده را نیز خلاص کنم، این صدا همچنان تولید می‌شود. علت چیست؟<br /> – اخبار خودرو<br />

منبع