خودرو پژو پارس مدل 94 دارم و در بسیاری از مواقع روی نشیمنگاه یا تکیه‌گاه صندلی خودرویم بالش قرار می‌دهم تا بتوانم راحت‌تر رانندگی کنم. آیا این مساله ایمنی خودرو را کاهش می‌دهد؟خودرو پژو پارس مدل 94 دارم و در بسیاری از مواقع روی نشیمنگاه یا تکیه‌گاه صندلی خودرویم بالش قرار می‌دهم تا بتوانم راحت‌تر رانندگی کنم. آیا این مساله ایمنی خودرو را کاهش می‌دهد؟ – اخبار خودرو<br />

منبع