خودرو پژو پارس مدل 94 دارم و در بسیاری از مواقع روی نشیمنگاه یا تکیه‌گاه صندلی خودرویم بالش قرار می‌دهم تا بتوانم راحت‌تر رانندگی کنم. آیا این مساله ایمنی خودرو را کاهش می‌دهد؟


خودرو پژو پارس مدل 94 دارم و در بسیاری از مواقع روی نشیمنگاه یا تکیه‌گاه صندلی خودرویم بالش قرار می‌دهم تا بتوانم راحت‌تر رانندگی کنم. آیا این مساله ایمنی خودرو را کاهش می‌دهد؟ – اخبار خودرو<br />

منبع