خودرو پژو پارس مدل 93 دارم و دو روز است در زمان استارت و حتی پس از روشن شدن خودرویم، چراغ باتری در پشت آمپر روشن باقی می‌ماند و خاموش نمی‌شود

خودرو پژو پارس مدل 93 دارم و دو روز است در زمان استارت و حتی پس از روشن شدن خودرویم، چراغ باتری در پشت آمپر روشن باقی می‌ماند و خاموش نمی‌شود – اخبار خودرو<br />

منبع