خودرو پژو پارس سال مدل 98 دارم و بیش از دو هفته است دورموتور خودرویم نمایش داده نمی‌شود. از طرفی پس از این‌که خودرویم کمی کار می‌کند و گرم می‌شود، با فشردن پدال گاز نیز گاز نمی‌خورد


خودرو پژو پارس سال مدل 98 دارم و بیش از دو هفته است دورموتور خودرویم نمایش داده نمی‌شود. از طرفی پس از این‌که خودرویم کمی کار می‌کند و گرم می‌شود، با فشردن پدال گاز نیز گاز نمی‌خورد – اخبار خودرو<br />

منبع