خودرو پژوپارس دارم و مدتی است قفل و باز کردن درِ خودرو با مشکل مواجه شده است. حتی باتری ریموت را هم تعویض کردم؛ اما این اشکال همچنان وجود دارد. علت چیست؟

خودرو پژوپارس دارم و مدتی است قفل و باز کردن درِ خودرو با مشکل مواجه شده است. حتی باتری ریموت را هم تعویض کردم؛ اما این اشکال همچنان وجود دارد. علت چیست؟ – اخبار خودرو<br />

منبع