خودرو پارس مدل 93 دارم و مدتی پیش در ترافیک کولر خودرو را روشن کردم و به‌دنبال آن دمای موتور خیلی سریع افزایش یافت و به‌مرز جوش آوردن رسید


خودرو پارس مدل 93 دارم و مدتی پیش در ترافیک کولر خودرو را روشن کردم و به‌دنبال آن دمای موتور خیلی سریع افزایش یافت و به‌مرز جوش آوردن رسید – اخبار خودرو<br />

منبع