خودرو نیسان پیکاپ دارم و تاکنون دو بار سنسور سرعت آن را تعویض کرده‌ام؛ اما پس از مدتی سرعت‌سنج آن دچار ایراد شده و از کار می‌افتد. مشکل چیست؟


خودرو نیسان پیکاپ دارم و تاکنون دو بار سنسور سرعت آن را تعویض کرده‌ام؛ اما پس از مدتی سرعت‌سنج آن دچار ایراد شده و از کار می‌افتد. مشکل چیست؟ – اخبار خودرو<br />









































منبع