خودرو سوزوکی گرندویتارا دارم و مدتی است در زمان دور زدن یا خلاص بودن خودرو، صدایی مشابه ساییدن چرخ‌دنده یا تق‌تق از آن به‌گوش می‌رسد. مشکل چیست؟


خودرو سوزوکی گرندویتارا دارم و مدتی است در زمان دور زدن یا خلاص بودن خودرو، صدایی مشابه ساییدن چرخ‌دنده یا تق‌تق از آن به‌گوش می‌رسد. مشکل چیست؟ – اخبار خودرو<br />

منبع