خودرو سوزوکی گرندویتارا دارم و مدتی است در زمان حرکت خودرو روی دست‌اندازها، اگر سرعت خودرو بالا باشد، به‌طور ناگهانی خاموش می‌شود. مشکل چیست؟


خودرو سوزوکی گرندویتارا دارم و مدتی است در زمان حرکت خودرو روی دست‌اندازها، اگر سرعت خودرو بالا باشد، به‌طور ناگهانی خاموش می‌شود. مشکل چیست؟<br /> – اخبار خودرو<br />

منبع