خودرو سورن دارم و مدتی است در زمان ترمزگیری صدای تقه از آن به‌گوش می‌رسد. گاهی نیز در سربالایی‌ها این صدا شنیده می‌شود. مشکل چیست؟

خودرو سورن دارم و مدتی است در زمان ترمزگیری صدای تقه از آن به‌گوش می‌رسد. گاهی نیز در سربالایی‌ها این صدا شنیده می‌شود. مشکل چیست؟ – اخبار خودرو<br />

منبع