خودرو سمند مجهز به‌موتور ملی دارم و مدتی است خودرو دچار افزایش مصرف سوخت و بد کار کردن شده است. با مراجعه به‌تعمیرگاه، تعمیرکار علت آن را خرابی سیستم CVVT و کیفیت پایین آن دانست


خودرو سمند مجهز به‌موتور ملی دارم و مدتی است خودرو دچار افزایش مصرف سوخت و بد کار کردن شده است. با مراجعه به‌تعمیرگاه، تعمیرکار علت آن را خرابی سیستم CVVT و کیفیت پایین آن دانست – اخبار خودرو<br />

منبع