خودرو سمند دارم و مدتی پیش موتور خودرو را تعمیر کردم. بعد از طی شدن 3 هزار کیلومتر، نشتی جزئی روغن در زیر خودرو مشاهده می‌شود؛ مشکل چیست؟


خودرو سمند دارم و مدتی پیش موتور خودرو را تعمیر کردم. بعد از طی شدن 3 هزار کیلومتر، نشتی جزئی روغن در زیر خودرو مشاهده می‌شود؛ مشکل چیست؟ – اخبار خودرو<br />

منبع