خودرو رنو ساندرو دنده‌دستی دارم و مدتی است در خودرو بوی بنزین حس می‌کنم و قطعاتی مانند فیلتر سوخت، مجموعه کنیستر، برخی از اتصالات بنزین در پیشرانه و… را تعویض کردم؛ اما ایراد حل نشده است. مشکل چیست؟


خودرو رنو ساندرو دنده‌دستی دارم و مدتی است در خودرو بوی بنزین حس می‌کنم و قطعاتی مانند فیلتر سوخت، مجموعه کنیستر، برخی از اتصالات بنزین در پیشرانه و… را تعویض کردم؛ اما ایراد حل نشده است. مشکل چیست؟ – اخبار خودرو<br />

منبع