خودرو رنو تندرپلاس دارم و مدتی است در زمان روشن بودن خودرو، از ناحیه بالای پیشرانه، صدای غیرعادی به‌گوش می‌رسد. همچنین دود غلیظ سفیدی از اگزوز خارج می‌شود. مشکل چیست؟

خودرو رنو تندرپلاس دارم و مدتی است در زمان روشن بودن خودرو، از ناحیه بالای پیشرانه، صدای غیرعادی به‌گوش می‌رسد. همچنین دود غلیظ سفیدی از اگزوز خارج می‌شود. مشکل چیست؟ – اخبار خودرو<br />

منبع