خودرو رانا مدل 98 دارم و حدود سه روز است صدایی شبیه فش‌فش از پدال کلاچ به‌گوش می‌رسد. البته این صدا موقع رها کردن پدال کلاچ کمتر می‌شود. آیا دیسک‌وصفحه خودرویم معیوب شده است؟


خودرو رانا مدل 98 دارم و حدود سه روز است صدایی شبیه فش‌فش از پدال کلاچ به‌گوش می‌رسد. البته این صدا موقع رها کردن پدال کلاچ کمتر می‌شود. آیا دیسک‌وصفحه خودرویم معیوب شده است؟<br /> – اخبار خودرو<br />

منبع