خودرو تیبا 2 دارم و حدود یک هفته است بعد از روشن کردن خودرو، پس از مدتی کار کردن و گرم شدن موتور، دود سیاهی از اگزوز آن خارج می‌شود

خودرو تیبا 2 دارم و حدود یک هفته است بعد از روشن کردن خودرو، پس از مدتی کار کردن و گرم شدن موتور، دود سیاهی از اگزوز آن خارج می‌شود – اخبار خودرو<br />

منبع