خودرو تیبا مدل 95 دارم و بیش از یک هفته است خودرویم در دورهای پایین خاموش می‌شود و حین ترمزگیری لرزش زیادی دارد؟

به گزارش «اخبار خودرو»،درپاسخ به‌بخش نخست سوال شما باید گفت این مشکل دو علت عمده دارد. 1-اگر شفت استپرموتور خودرو شما گیر کرده باشد، چنین مشکلی را به‌وجود می‌آورد. در این صورت برای رفع مشکل باید استپرموتور را تعویض کنید. 2- اگر با تعویض استپرموتور مشکل همچنان وجود داشت، باید سنسور دریچه‌گاز را نیز بررسی کنید تا در صورت نیاز تعویض شود. از سوی دیگر درپاسخ به‌بخش دوم سوال شما باید گفت اگر دیسک‌های ترمز جلو خط داشته یا تاب برداشته باشند، چنین مشکلی را به‌وجود می‌آورند و برای رفع مشکل بیاد تعویض شوند. اما این امکان نیز وجود دارد که بلبرینگ چرخ‌های خودرو شما لقی داشته باشند و در این صورت باید تنظیم یا درصورت نیاز تعویض شوند.منبع