جدول کرایه های بین شهری با سواری – شهریور ۱۴۰۱

نرخ بلیط حمل مسافر سواری کرایه از پایانه های مسافربری شهر تهران ( شرق – جنوب – غرب ) به سراسر کشور و بالعکس (قیمت ها به تومان است)

ردیف شهرستان پژو، سمند VIP
نرخ بلیط برای هر نفر کل کرایه نرخ بلیط برای هر نفر کل کرایه
۱ قزوین ۱۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
۲ ساوه ۱۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
۳ قم ۱۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
۴ ابهر ۱۶۵,۰۰۰ ۴۹۵,۰۰۰ ۱۸۲,۰۰۰ ۵۴۶,۰۰۰
۵ زنجان ۲۲۰,۰۰۰ ۶۶۰,۰۰۰ ۲۶۵,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰
۶ رشت ۲۶۵,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
۷ بندر انزلی ۲۷۵,۰۰۰ ۸۲۵,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰ ۱,۰۳۵,۰۰۰
۸ لاهیجان ۲۷۵,۰۰۰ ۸۲۵,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰ ۱,۰۳۵,۰۰۰
۹ همدان ۲۵۰,۰۰۰ ۷۵۰,۰۰۰ ۳۰۵,۰۰۰ ۹۱۵,۰۰۰
۱۰ کرمانشاه ۴۷۰,۰۰۰ ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰ ۱,۷۱۰,۰۰۰
۱۱ سنندج ۴۷۰,۰۰۰ ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰ ۱,۷۱۰,۰۰۰
۱۲ تبریز ۴۷۰,۰۰۰ ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰ ۱,۷۱۰,۰۰۰
۱۳ اردبیل ۴۷۰,۰۰۰ ۱,۴۱۰,۰۰۰ ۵۷۰,۰۰۰ ۱,۷۱۰,۰۰۰
۱۴ آستارا ۴۱۵,۰۰۰ ۱,۲۴۵,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۱,۵۰۰,۰۰۰
۱۵ چالوس ۲۴۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰
۱۶ تنکابن ۲۶۵,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ۹۴۵,۰۰۰
۱۷ رامسر ۲۸۰,۰۰۰ ۸۴۰,۰۰۰ ۳۳۵,۰۰۰ ۱,۰۰۵,۰۰۰
۱۸ تنکابن از رشت ۳۵۰,۰۰۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۴۱۰,۰۰۰ ۱,۲۳۰,۰۰۰
۱۹ مهران ۵۹۰,۰۰۰ ۱,۷۷۰,۰۰۰ ۷۱۰,۰۰۰ ۲,۱۳۰,۰۰۰
۲۰ چابکسر ۲۹۰,۰۰۰ ۸۷۰,۰۰۰ ۳۲۰,۰۰۰ ۹۶۰,۰۰۰
۲۱ رودسر ۳۰۵,۰۰۰ ۹۱۵,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ ۱,۰۸۰,۰۰۰
۲۲ لنگرود ۲۹۵,۰۰۰ ۸۸۵,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰ ۱,۰۳۵,۰۰۰
۲۳ بوئین زهرا ۱۱۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰ ۳۹۰,۰۰۰
۲۴ کلاردشت ۲۴۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰
۲۵ نوشهر ۲۴۰,۰۰۰ ۷۲۰,۰۰۰ ۲۸۵,۰۰۰ ۸۵۵,۰۰۰
۲۶ عباس آباد ۲۶۵,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ۹۴۵,۰۰۰
۲۷ کلاچای ۳۰۵,۰۰۰ ۹۱۵,۰۰۰ ۳۶۵,۰۰۰ ۱,۰۹۵,۰۰۰
۲۸ آبیک ۷۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ ۸۵,۰۰۰ ۲۵۵,۰۰۰
۲۹ هشتگرد ۵۸,۰۰۰ ۱۷۴,۰۰۰ ۶۹,۰۰۰ ۲۰۷,۰۰۰
۳۰ سلمان شهر ۲۶۵,۰۰۰ ۷۹۵,۰۰۰ ۳۱۵,۰۰۰ ۹۴۵,۰۰۰
۳۱ فومن صومعه سرا ۲۷۵,۰۰۰ ۸۲۵,۰۰۰ ۳۴۵,۰۰۰ ۱,۰۳۵,۰۰۰منبع به گزارش اخبار خودرو ،براساس اعلام اتحادیه شرکت های تعاونی سواری، نرخ بلیت سواری‌ های کرایه پلاک عمومی بین‌ شهری در مسیرهای منتهی به تهران (به صورت رفت و برگشت) به شرح ذیل می باشد: