تولید ۱۸.۵ میلیون حلقه تایر در شش‌ماه نخست ۱۴۰۱

به گزارش «اخبار خودرو»،آمار ارائه‌شده توسط تولیدکنندگان بزرگ تایر، از تولید نزدیک‌به ۱۱۸هزار تن از انواع تایرها معادل بیش‌از ۱۸.۵میلیون حلقه در پنج‌ماهه امسال حکایت دارد که رشد یک‌درصدی به لحاظ وزنی و رشد 2درصدی به لحاظ تعداد این کالا را نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد. تولید انواع تایر خودرو در کشور نیز در مدت مذکور به عدد ۱۰۶ هزار و ۶۸۷ تن معادل ۱۰میلیون حلقه رسیده است. در حالی‌که آمار تولید تایر توسط تایرسازان بزرگ درمجموع سال گذشته روند نزولی داشت، این جهتِ تولید در سال جاری تغییر کرده و دوباره به مدار صعودی خود بازگشته است. بر اساس گزارش عملکرد تایرسازان بزرگ کشور طی پنج ماهه امسال، در مجموع ۱۱۷ هزار و ۹۱۱ تن تایر(کل تایر تولیدی کشور) معادل ۱۸میلیون و ۶۳۰ هزار و ۱۳۶ حلقه تولید شده است. میزان تولید تایر در پنج ماهه سال گذشته برابر ۱۱۶ هزار و ۸۶۲ تن (معادل ۱۸ میلیون و ۲۱۹ هزار و ۴۰۰ حلقه) ثبت شده ؛ بر این اساس مجموع تولید تایر کشور در مدت مذکور سال جاری به لحاظ وزنی یک درصد و از منظر تعداد حلقه‌ها دو درصد رشد داشته است. از این میزان تایر تولیدی، ۱۰۶هزار و ۶۸۷ تن تایر انواع خودرو معادل ۱۰میلیون و ۱۱۱ هزار و ۶۵۲ تن در مجموع پنج ماهه امسال تولید شده که نسبت‌به ۱۰۶ هزار و ۲۴۲تن (۹ میلیون و ۸۱۱ هزار و ۹۳۸ حلقه) تولیدی در مجموع پنج‌ماهه ۱۴۰۰ به لحاظ وزنی تغییر چندانی نداشته، اما به لحاظ تعداد 3درصد بیشتر شده است. طبق آمار، بیشترین و تنها رشد تولید که سبب توازن رشد کلی شده، مربوط به رشد تولید تایر خودروهای سواری است. از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه، ۶۶هزار و ۳۰۰تن تایر خودرو سواری معادل هشت‌میلیون و ۹۲۷ هزار و ۵۴۱ حلقه تولید شده که به لحاظ وزنی 8درصد و به لحاظ تعداد پنج‌درصد بیش‌از آمار تولیدی 5ماهه سال گذشته است. در پنج ماهه ۱۴۰۰ نزدیک‌به ۶۱ هزار و ۲۹۲ تن معادل هشت‌میلیون و ۵۰۹ هزار و ۶۸۵ حلقه تایر خودرو سواری در کشور به تولید رسیده بود. در مقابل تولید تایر وانتی در این مقایسه آماری، 8درصد کمتر شده است. تولید این تایرها از ۱۰ هزار و ۹۵۹ تن (۷۰۹ هزار و ۱۷۹ حلقه) در مجموع پنج‌ماه سال گذشته به ۱۰هزار و ۸۸ تن (۶۳۸ هزار و ۴۶۷ حلقه) در پنج ماهه امسال رسیده است. در پنج ماهه امسال از نظر وزنی 8درصد و تعدادی ۱۰درصد نسبت‌به مجموع تولید تایرهای باری-اتوبوسی در مدت مشابه سال، ۲۰ هزار و ۹۳۲ تن تایر در کشور تولید شده که برابر ۳۱۴هزار و ۶۱ است. در مجموع 5ماهه سال گذشته، ۲۲ هزار و ۷۵۳ تن برابر ۳۵۰ هزار و ۸۱۰حلقه تولید این نوع تایر به ثبت رسیده بود. بیشترین افت تولید تایرها در این مقایسه میزان تولید را تایرهای کشاورزی و سپس تایرهای راهسازی و صنعتی به خود اختصاص داده‌اند. از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا پایان مرداد ماه به‌ترتیب ۷۶۴۵تن (معادل ۲۱۶ هزار و ۷۲۳حلقه) تایر کشاورزی و ۱۷۲۲تن (معادل ۱۴ هزار و ۸۶۰ حلقه) تایر راهسازی و صنعتی در کشور تولید شده که به ترتیب ۱۷درصد تایرهای کشاورزی و ۱۴درصد تایرهای راهسازی و صنعتی افت تولید را نسبت‌به میزان تولید در مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده‌اند. طبق آمار، تولید تایر دوچرخه و موتور در مدت مذکور سال جاری نسبت‌به آمار تولید در مدت مشابه سال ۱۴۰۰، تغییر چندانی نداشته است. درحالی‌که در مجموع پنج ماهه سال گذشته ۶۸۳۸ تن (سه میلیون و ۱۷۳ هزار و ۵۳۱ حلقه) تایر دوچرخه و موتور در کشور تولید شد، این عدد در مجموع پنج ماهه امسال به ۷۶۱۷ تن (سه میلیون و ۲۷۰ هزار و ۵۰۶ حلقه) رسیده است. در نهایت در پنج‌ماهه ۱۴۰۱ با افت پنج درصدی وزنی، ۳۶۰۷ تن انواع تیوب تولیدشده‌ که معادل پنج میلیون و ۲۴۷ هزار و ۹۷۸ حلقه ثبت شده است. در مجموع پنج ماه سال گذشته ۳۷۸۲ تن تیوب معادل پنج میلیون و ۲۳۳ هزار و ۹۳۱ حلقه تیوب تولید شده بود.منبع