تولید «بنزین یورو ۴» به جای ۷۰میلیون لیتر فقط ۳۰ میلیون‌ لیتر است!

شاهسونی درباره پدیده آلودگی هوا بویژه در کلانشهرها همزمان با فصل سرما و همچنین وضعیت اجرای قانون هوای پاک از زمان تصویب تاکنون، گفت: «ناظر اجرای قانون هوای پاک سازمان محیط‌زیست است و وزارت بهداشت هم وظایف خاص خود را مطابق این قانون برعهده می‌گیرد.»
گزارشی اواخر سال ۱۴۰۰ از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد که نشان داد از بین مواد مختلف قانون هوای پاک و آیین نامه فنی این قانون، ۲۲ ماده یا اصلا اجرا نشده یا به شکل ضعیف اجرا شده است، ‌ ۱۷ماده متوسط و ۱۷ماده هم به خوبی اجرا شده‌اند.

با توجه به این گزارش وزن کیفیت اجرای قانون هوای پاک ضعیف یا متوسط است؛ زیرا برخی مواد قانونی اصلا اجرایی نشدند.

شاهسونی تاکید کرد: «وظیفه قانونی سازمان حفاظت از محیط‌زیست نظارت بر حسن اجرای قانون هوای پاک است که باید این کار به درستی انجام شود. هرچند سامانه‌ای برای پایش وظایف دستگاه‌ها راه‌اندازی کردند و دستگاه‌ها شرح عملکرد خود را بارگزاری می‌کنند اما صرف راه‌اندازی سامانه کافی نیست و باید از دستگاه‌ها با قوت بیشتری درخواست شود به وظایف خود عمل کنند.»منبع

عباس شاهسونی گفت: «بر اساس مطالعه وزارت بهداشت در ۲۷ شهر با جمعیت تقریبا ۳۵ میلیون نفر مشخض شد در سال ۱۴۰۰ میزان مرگ‌های منتسب به ذرات معلق در کشور، ۲۰هزار و ۸۰۰ نفر بوده است که از این میان سهم تهران ۶۴۰۰ مرگ اعلام شد. وی افزود: «یکی از عوامل موثر در آلودگی هوا کیفیت سوخت است. طبق قانون هوای پاک، وزارت نفت موظف است روزانه ۷۰میلیون لیتر بنزین یورو۴ تولید کند؛ از این میزان تنها روزانه ۳۰میلیون لیتر بنزین یورو۴ تولید می‌شود که فاصله زیادی با حد مقرر در قانون دارد. ازسوی‌دیگر باید روزانه ۵۵میلیون‌لیتر گازوئیل یورو۴ تولید شود که این مقدار هم اکنون ۲۸میلیون لیتر در روز است.»